BesigheidLeierskap

Beheer as 'n funksie van beheer

Alle bestuursfunksies is onderling verwant en kan terselfdertyd ten volle afsonderlik bestaan, hulle word gekenmerk deur 'n spesifieke aard en inhoud, geïmplementeer met behulp van spesiale tegnieke en metodes. Gewoonlik word die volgende groepe funksies onderskei : organisasie, motivering, beplanning, beheer.

Die funksies van die organisasie is gebaseer op die eenwording van mense en middele om sekere doelwitte te bereik. U kan die proses op twee maniere organiseer: verdeel die organisasie in eenhede ooreenkomstig die doelwitte of afgevaardigde gesag.

Beplanningsfunksies bied 'n basis vir alle ander funksies, aangesien dit regverdig en gee 'n idee van wat die doelwitte en doelstellings van die organisasie moet wees en wat gedoen moet word om hierdie doelwitte te bereik. Bestaande soorte beplanning: strategies, takties en operasioneel.

Die funksies van motivering - 'n stel maatreëls om motivering van werk te verseker , om personeel te motiveer om te werk om die doelwitte te bereik.

Beheer as 'n funksie van bestuur het twee rigtings: beheer toegepas op korrekte afwykings van die plan of die plan self, en die beheer is toegepas om die uitslag te evalueer. Beheer verseker dat die organisasie die gestelde doelwitte bereik en die normale bedryf van die onderneming bevorder. Beheer as 'n beheerfunksie word gebruik om krisissituasies te voorkom, met algemene onsekerheid en dinamika van die omgewing, om sukses te behou (laat jou toe om die resultate en teikens te vergelyk).

Die tydigheid van die implementering van monitering kan strategies, operasioneel en finaal wees. Strategiese beheer sluit sekere prosedures, reëls, taktiek en beleid in. Die hoof aansoek het betrekking op finansiële, materiële en arbeidsbronne. Operasionele beheer word gerealiseer in die proses van werk, gewoonlik is dit die beheer van die ondergeskiktes deur die hoof. Die finale beheer word toegepas op die voltooiing van werk en die resultate van arbeid.

Om produksieprosesse te bestuur, benodig u sekere inligting wat deur middel van rekeningkunde verkry word. Ekonomiese rekeningkunde as 'n funksie van bestuur impliseer konstante monitering van ekonomiese prosesse, hul registrasie en veralgemening. Dit is 'n kwantitatiewe en kwalitatiewe weerspieëling van ekonomiese prosesse vir die beheer en bestuur van hierdie prosesse

Beheerde vakke en voorwerpe moet ook duidelik gedefinieer word en in werksbeskrywings en regulasies op eenhede uitgespel word. Beheer as 'n funksie van bestuur is nou verwant aan motivering, want die resultate van beheer kan die mate van prestasie van 'n bepaalde doel openbaar. Gevolglik moet alle evalueringskriteria vir die kunstenaars duidelik wees, en dan sal die beheer effektief wees.

Ook beheer as 'n beheersfunksie veronderstel die bestaan van sekere vereistes: die invloed van invloed op mense, die definisie van beheerde grense, die verrigting van beheerstake en die doeltreffendheid van die beheer self. Hy moet nie die negatiewe kleur van iemand "vang en straf" dra nie, soos in sommige organisasies gebruikelik is.

In die daaglikse funksies van die bestuurder om die normale funksionering van die organisasie te verseker, word die beheerfunksies vanselfsprekend aan die bestuurder toevertrou, selfs al word dit nie in sy werksverpligtinge voorgeskryf nie.

Beheer as 'n funksie van bestuur moet effektief wees, dit wil sê 'n strategiese karakter hê, daarop gemik wees om sekere resultate te behaal, is eenvoudig en ekonomies. As hierdie funksie suksesvol deur die bestuurder uitgevoer word, ontwikkel sy bestuurspanaktiwiteit ook suksesvol en effektief. Om te beheer beteken om alles moontlik te doen om konkrete resultate te verkry, wat van enige bestuurder van die organisasie vereis word.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.birmiss.com. Theme powered by WordPress.